Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 30 2009

Η ΕΤΜΑ η ΥΠΕΕ ο κ. Κωνσταντακάτος και το… εξώδικο

Η ΕΤΜΑ η ΥΠΕΕ ο κ. Κωνσταντακάτος και το… εξώδικο
Άμεση ήταν η αντίδραση του μετόχου της ΕΤΜΑ κ. Κωνσταντακάτου σε δημοσίευμα της στήλης που αφορά στην πορεία της πολύπαθης εταιρίας, καθώς και στις απορίες μας για τις ενέργειες που έκανε ή παρέλειψε να κάνει ο ίδιος, ως σημαντικός μέτοχος (με ποσοστό της τάξεως του 20%) καθ' όλη τη διάρκεια της καθοδικής πορείας της που οδήγησε τελικά στην οριστική διαγραφή της από το ταμπλό του χρηματιστηρίου, με προφανή ζημία των επενδυτών.

Στο εξώδικό του ο κ. Κωνσταντακάτος μας κατηγορεί για «απολύτως συκοφαντικό και δυσφημιστικό περιεχόμενο» του δημοσιεύματός μας, προσθέτοντας ότι σε αυτό περιέχονται «ψευδή γεγονότα και υιοθετούνται αναληθείς ισχυρισμοί… με μοναδικό στόχο τη βλάβη της τιμής και της υπόληψής του».

Κι ακόμη δηλώνει ότι «είναι άξιον απορίας και διερωτώμαι για ποιον αληθή λόγο, εάν όχι προς επίτευξη παράνομου αποτελέσματος, επιλέγομαι ως μοναδικό πρωταγωνιστικό πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται το προαναφερόμενο συκοφαντικό δημοσίευμα, αφ 'ης στιγμής προκύπτει ότι αποστερούμαι οιασδήποτε άλλης ιδιότητος θα μου εξασφάλιζε τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων στα πεπραγμένα της ΕΤΜΑ πλην εκείνης του απλού μετόχου». Προσθέτει, δε, ότι το δημοσίευμά μας αποτελεί «απόπειρα τρομοκράτησής» του.

Η στήλη δεν γνωρίζει προσωπικά τον κ. Κωνσταντακάτο ούτε έχει πρόθεση να τον συκοφαντήσει και να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του. Πολύ περισσότερο, ασφαλώς δεν επιδιώκει να τον… τρομοκρατήσει.

H αλήθεια είναι ότι έχουμε παρακολουθήσει την πορεία της ΕΤΜΑ πρώτα σε καθεστώς επιτήρησης, εν συνεχεία στην αναστολή διαπραγμάτευσης (κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθεστώς από το οποίο ουδέποτε επανήλθε, κι εν τέλει την οριστική της διαγραφή από το ταμπλό.

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας γεγονός ότι η υπόθεση αυτή αφορά στα συμφέροντα πλειάδας ιδιωτών επενδυτών που κατέχουν ποσοστά στην έως πρότινος εισηγμένη εταιρία και έχουν υποστεί ανυπολόγιστη ζημία από αυτές τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η απορία που εξέφρασε η στήλη αφορά στο γεγονός ότι ο ίδιος, ως μέτοχος της εταιρίας σε σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 20% κατά την περίοδο που συνέβαιναν όλα αυτά (και κατά συνέπεια όχι ως «απλός» μέτοχος ολίγων μετοχών), δεν επέλεξε να ασκήσει κάποια από τα δικαιώματα ελέγχου που ορίζει ο νόμος (όπως το αίτημα σύγκλησης έκτακτης συνέλευσης) παρά μόνον τώρα που όλα τα ανωτέρω δυσμενή γεγονότα έχουν ήδη επέλθει.

Και τούτο ενώ: α) είναι γνωστό ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης επήλθε έπειτα από βαρύτατες σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών επί των λογιστικών καταστάσεων που κατάρτισε η διοίκηση της εταιρίας, χωρίς ποτέ να αρθεί το καθεστώς αναστολής, και β) η εταιρία δεν διέθετε μέτοχο-κάτοχο της απόλυτης πλειοψηφίας, αλλά τρεις διαφορετικούς «κύριους» μετόχους (εις εξ αυτών ο κ. Κωνσταντακάτος), με ποσοστά της τάξεως του 20% ο καθένας, γεγονός που διαφοροποιεί αισθητά την ευχέρεια της μειοψηφίας να επηρεάσει ή να ελέγξει -εφόσον βεβαίως το επιθυμεί- την εκάστοτε διοίκηση.

Δικαίωμα του ιδίου
να ασκεί τα δικαιώματά του όποτε εκείνος θεωρεί σκόπιμο, εύλογη όμως και η δική μας απορία για το γεγονός ότι δεν ενήργησε νωρίτερα παρά τα σοβαρότατα περιστατικά που αναπτύχθηκαν παραπάνω - και προφανώς τον έχουν ζημιώσει με την ιδιότητα του μετόχου…

Τέλος, ο κ. Κωνσταντακάτος αναφέρει στο εξώδικό του ότι δήθεν η στήλη έγραψε πως υπάρχει εναντίον του έρευνα από την ΥΠΕΕ.

Ωστόσο, τίποτα τέτοιο δεν εγράφη
. Η στήλη απλώς σημείωσε πληροφορίες που όντως κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με τις οποίες, όπως γράψαμε, «φέρεται» να υπάρχει καταγγελία εναντίον του στη συγκεκριμένη υπηρεσία, σχετιζόμενη και με την υπόθεση ΕΤΜΑ, χωρίς κατά συνέπεια να υιοθετούμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Θέλουμε όμως να σημειώσουμε ότι από τη δημοσιογραφική μας έρευνα για την υπόθεση ΕΤΜΑ έχουν ήδη προκύψει επαρκή στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την εταιρία ΕΤΜΑ, αλλά και με συγγενική της εταιρία, πράγματι διερευνώνται από την ΥΠΕΕ η οποία ήδη άρχισε να καλεί μάρτυρες.

Και ασφαλώς θα διερευνήσουμε περαιτέρω την όλη υπόθεση, με στόχο την προστασία των μικροεπενδυτών που εξακολουθούν να κατέχουν μετοχές της αλλά και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, όπως επιτάσσει η δημοσιογραφική μας αποστολή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v