Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Πεμ 8 Σεπ

Quest:Όταν ελέγχεις το κόστος και γεμίζεις ταμείο

Quest:Όταν ελέγχεις το κόστος και γεμίζεις ταμείο
Ακόμα μία λογιστική κατάσταση εξαμήνου που αξίζει να προσεχθεί είναι αυτή του ομίλου Quest, καθώς δείχνει πόσο αποτελεσματικά μπορεί η εισηγμένη να αντιμετωπίζει την οικονομική συγκυρία. Κι αυτό γιατί αν και δεν κατάφερε να αποφύγει τη σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών της (από τα 165,4 εκατ. στα 148,6 εκατ.), παρ’ όλα αυτά πέτυχε:

1. Μέσα από μειώσεις δαπανών να βελτιώσει το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) από τα 5,2 εκατ. ευρώ στα 6,4 εκατ. και στη συνέχεια την καθαρή της κερδοφορία (+0,98 εκατ. έναντι -0,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θυγατρική Info-Quest Technologies, η οποία μπορεί μεν να είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 20%, ωστόσο περιόρισε τις ζημίες της από τα 2,94 εκατ. στις 400.000 ευρώ.

Επίσης, και η θυγατρική ACS Ταχυμεταφορών αύξησε την κερδοφορία της, παρά το γεγονός πως τα έσοδά της υποχώρησαν σε ποσοστό 9%.

2. Να δώσει μεγάλη έμφαση στις ταμειακές της ροές και έτσι να διατηρήσει θετικό καθαρό ταμείο -διαθέσιμα μείον το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού- ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, παρότι μέσα στο εξάμηνο δανείστηκε 11,1 εκατ. ευρώ για να επενδύσει στον κλάδο της ενέργειας (από τον Μάρτιο άρχισε να λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 7,5 MW).

Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι πως σε μια περίοδο όπου ρέει... αίμα στην αγορά και πολλοί από τους ανταγωνιστές του ομίλου είναι βαριά πληγωμένοι από την κρίση, η Quest καταφέρνει να ελέγχει τα κόστη της, να είναι κερδοφόρος, να μην έχει έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό και επιπλέον να εξοικονομεί μετρητά για να χρηματοδοτεί επενδύσεις σε υποσχόμενες και μικρού κινδύνου δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Δεν είναι λίγα όλα αυτά...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v