Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 11 2013

Σφηνάκια για Πειραιώς, 3Α και Σπύρου

Σφηνάκια για Πειραιώς, 3Α και Σπύρου
Πειραιώς- reverse split: Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε reverse split των μετοχών της εξετάζει σοβαρά η Πειραιώς, προκειμένου να διευκολύνει τη διενέργεια της ΑΜΚ ύψους 5,4 δισ. ευρώ.

Η τιμή της μετοχής της Πειραιώς έκλεισε χθες στα 0,345 €, λίγο υψηλότερα δηλαδή από το όριο των 0,30 ευρώ (ελάχιστη ονομαστική αξία). Ταυτόχρονα, το 50% της μεσοσταθμικής τιμής των τελευταίων 50 συνεδριάσεων είναι χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Πειραιώς έχουν μέχρι τώρα αποφασίσει άλλες δύο φορές reverse split (η τελευταία προέβλεπε την ανταλλαγή 10 υφιστάμενων μετοχών με 1 νέα) οι αποφάσεις, όμως, ακυρώθηκαν προκειμένου η κίνηση να συντελεστεί στο κατάλληλο timing. 


ΣΠΥΡΟΥ: Με ενδιαφέρον αναμένεται η επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου, όπου -μεταξύ άλλων- θα συζητηθούν θέματα όπως η πώληση θυγατρικών εταιρειών, η πώληση περιουσιακών στοιχείων (η εισηγμένη διαθέτει αξιοσημείωτη ακίνητη περιουσία) και οι συμβάσεις μισθώσεων.

Με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία των λογιστικών της καταστάσεων (κερδοφόρος πορεία, θετικές ταμειακές ροές, σχέση κυκλοφοριακού ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού), η εισηγμένη δεν συγκαταλέγεται σε εκείνες που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ρευστότητας.

Κάτι αντίστοιχο άλλωστε αναφέρει και η ίδια, όπως άλλωστε επισημαίνεται στις λογιστικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2012 (Νοέμβριος του περασμένου έτους):

«Η εταιρεία και ο όμιλος αντιμετωπίζουν τις δυσχέρειες της αγοράς όσο αφορά τα θέματα ρευστότητας, σε συνεργασία με τους πιστωτές της, οι οποίοι αποδέχονται κατά τον μεγαλύτερο βαθμό την τυχόν υπέρβαση του χρόνου πίστωσης συνεκτιμώντας τις γενικότερες συνθήκες και την αποδοτικότητα της επιχείρησης η οπαία είναι αρκετά θετική και εξασφαλίζει την μελλοντική εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

Το πλάνο της επιχείρησης που εφαρμόζεται και υλοποιείται αναμένεται να εξασφαλίσει την επαρκή ρευστότητα στις επόμενες χρήσεις εντός των συμβατικών πλαισίων καθώς επίσης και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της ( περίπτωση συνεχιζόμενης δραστηριότητας - ongoing concern)»

Στην επικείμενη λοιπόν γενική συνέλευση αναμένεται η διοίκηση της εταιρείας να ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με τον ποια περιουσιακά της στοιχεία προτίθεται να ρευστοποιήσει και αν έχουν βρεθεί οι σχετικοί αγοραστές.

Οψόμεθα…


Εριουργία Τρία Άλφα: Σήμερα λήγει το δικαίωμα συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιεί η εισηγμένη. Όπως πληροφορούμεθα, οι βασικοί μέτοχοι προτίθενται να καλύψουν τουλάχιστον το ποσοστό που τους αναλογεί.

Στην πράξη πάντως, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή της μειοψηφίας, τόσο περισσότερο δεν θα συρρικνωθεί περαιτέρω η διασπορά των μετοχών.

Και επιπλέον, όσο περισσότερα κεφάλαια συγκεντρωθούν, τόσο περισσότερες εξαγορές αδειών φωτοβολταϊκών πάρκων θα γίνουν, οπότε θα προκύψει διπλό έσοδο για την εισηγμένη: τόσο από την εκμετάλλευση αυτών των πάρκων, όσο και από την κατασκευή τους.

Πρόσφατα, η εισηγμένη ολοκλήρωσε με επιτυχία σχετικό έργο στο νομό Καρδίτσας, ενώ διεκδικεί και άλλα αντίστοιχα έργα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v