Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 15 2013

ΒΙΣ: Κατά πόσο εξηγείται η χαμηλή αποτίμηση;

ΒΙΣ: Κατά πόσο εξηγείται η χαμηλή αποτίμηση;
Μόλις προς 3,4 εκατ. ευρώ αποτιμάται η ΒΙΣ (σύγχρονη εταιρεία συσκευασίας με παραγωγική μονάδα στη Μαγνησία) στο χρηματιστήριο της Αθήνας, όταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν στα 15,7 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) της τάξεως του 0,20.

Η μετοχή μάλιστα δεν έχει συμμετάσχει στο ράλι του τελευταίου οκταμήνου, με τον τίτλο να κερδίζει το τελευταίο δωδεκάμηνο μόλις 6%. Πρόκειται για μετοχή με χαμηλό όγκο συναλλαγών (36.098 ευρώ το δωδεκάμηνο), που δεν φαίνεται να ακολουθεί στενά τη γενικότερη χρηματιστηριακή τάση.

Με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2012, η ΒΙΣ είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,05 εκατ. ευρώ και ζημία 885 χιλιάδων ευρώ, λόγω των σημαντικών χρεωστικών τόκων και των αποσβέσεων ύψους 821 χιλιάδων ευρώ που ενέγραψε.

Επιπλέον, στο εννεάμηνο σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 262 χιλιάδων ευρώ.

Αν υπάρχει λοιπόν ένας λόγος που θα ήταν σε θέση να δικαιολογήσει την τόσο χαμηλή αποτίμηση της ΒΙΣ στο ταμπλό του Χ.Α., αυτός ίσως είναι ο υψηλός της καθαρός τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ήταν λίγο χαμηλότερος των 19 εκατ. ευρώ.

Όσο και αν μέσα από τη μετατροπή ενός μεγάλου μέρους του δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι πλέον αρκετά ανώτερος της μονάδας, η τιμή του δείκτη καθαρό χρέος προς EBITDA προκαλεί προβληματισμό σε μακροχρόνια βάση, στην περίπτωση που η οικονομία δεν καταφέρει να ανακάμψει μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση της εισηγμένης είναι καλύτερη από πολλών άλλων στην τρέχουσα συγκυρία, πολλές εκ των οποίων (των άλλων) διαπραγματεύονται μάλιστα και έναντι υψηλότερων αποτιμήσεων.

ΥΓ.: Να σημειωθεί πως τα ακίνητα του ομίλου είναι αποτιμημένα στο κόστος κτήσης και επίσης πως η ΒΙΣ κατέχει το 4,48% της συγγενούς (όμιλος Φιλίππου) εταιρείας Hellenic Quality Foods, το οποίο είναι αποτιμημένο στα βιβλία της ΒΙΣ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v