Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 14 2006

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ: Να γιατί συνεχίζεται η αναστολή!

Παρατάθηκε μέχρις ότου δημοσιεύσει αποτελέσματα χρήσεως 2005 η αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρίας Λεβεντάκης.

Θυμίζουμε ότι η εταιρία μπήκε αρχικά σε αναστολή διότι δεν είχε δημοσιευτεί ισολογισμός χρήσης (με λήξη 30/6/05) για την εταιρία Ελληνικά Εκκοκκιστήρια, συμφερόντων του κ. Λεβεντάκη, στην οποία η εισηγμένη εταιρία Λεβεντάκης (πρώην Βερνίκος) έχει ποσοστό 19,8%.

Το οποίο -θυμίζουμε- απέκτησε έναντι ποσού 10,3 εκατ. ευρώ (ήτοι με αποτίμηση άνω των… 50 εκατ. ευρώ) επί εποχής Βερνίκου.

Τι αποτελέσματα έδειξε όμως στις 17 Φεβρουαρίου (οπότε και... εδέησε να δημοσιεύσει ισολογισμό) η Ελληνικά Εκκοκκιστήρια που είχε αποτιμηθεί σε περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ;

Να ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται (έτσι όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) σε 7,1 εκατ. ευρώ, τα δάνεια σε… 50 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων είναι 11 φορές (!) τα ίδια κεφάλαια, ήτοι… 77 εκατ. ευρώ!

Τα κέρδη της χρήσεως (και πάλι όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) είναι 213.578 ευρώ, ενώ ο τζίρος 45,55 εκατ. ευρώ.

Τα ”νέα” όμως δεν τελειώνουν εδώ. Διότι υπάρχει και ο… ποταμός των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή.

Για να μη σας κουράσουμε, αρκεί να σημειώσουμε το εξής: ”Εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας”, λέει ο ορκωτός, ”και κυρίως αυτή της μη παράτασης της ζωής των ενσώματων ακινητοποιήσεων, σε συνδυασμό με τις λοιπές προβλέψεις, θα εφαρμόζονταν τα άρθρα 47 και 48γ του νόμου 2190/1920”.

Τι λέει όμως το άρθρο 47; Ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, εντός έξι μηνών πρέπει να αποφασιστεί η λύση της εταιρίας ή να ληφθεί άλλο μέτρο (όπως η αύξηση κεφαλαίων).

Και τι λέει το άρθρο 48γ; Ότι στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι μικρότερα από το 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου, μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της!

Τόσο ωραία εμφανίζεται η κατάσταση για την εταιρία, το 20% της οποίας εξαγοράστηκε το 2004 από τη Βερνίκος έναντι 10,3 εκατ. ευρώ!

Αν δεν σας φτάνουν αυτά, σημειώστε ακόμη ότι σύμφωνα με τον ορκωτό, στα κονδύλια ”Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων” και ”Πελάτες” εμφανίζονται απαιτήσεις από ”συγγενικές αμέσως ή εμμέσως εταιρίες, αλλοδαπές ή ημεδαπές”, ποσού 23,38 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς αυτές τις εταιρίες δεν ξεπερνούν τα 5,9 εκατ. ευρώ.

Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιμένει πλέον να δει τα αποτελέσματα της ίδιας της εισηγμένης, πριν ξανασκεφτεί καν την επαναφορά της στο ταμπλό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v