Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Παρ 17 Δεκ

Σε σημείο καμπής η βραχυπρόθεσμη τάση

Ούτε στην συνεδρίαση της 16/12 διαφοροποιήθηκε θεαματικά η εικόνα του ΧΑ. Τουλάχιστον για τους βασικούς δείκτες και με τις συναλλαγές σε μετριότατα επίπεδα. Σούρσιμο διαρκείας… ακριβής αποτύπωση της κατάστασης στην οικονομία και των εμφανών αδιεξόδων.

Θα επιμείνουμε στην τεχνική προσέγγιση των τελευταίων ημερών παρακολουθώντας την εξέλιξη κυρίως του Γενικού Δείκτη, όπως δίνεται από τον Στέφανο Γεωργίου.

Σήμερα «ανεβάζουμε» δύο διαγράμματα (του Γενικού Δείκτη) και περιμένουμε την συνέχεια στην αγορά Παραγώγων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του φίλου «…Με την άνω λωρίδα να εφάπτεται του επιπέδου της κορυφής των 1550 μονάδων και την κάτω λωρίδα του επιπέδου του πυθμένα των 1400 μονάδων, οι τιμές δοκιμάζουν την μεσαία λωρίδα η οποία έχει οριζοντιοποιηθεί. Στην παρούσα φάση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στήριγμα των τιμών ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διάσπαση της θα οδηγήσει τις τιμές προς το 61,8% επίπεδο διόρθωσης που βρίσκεται στις 1450 μονάδες. Ο MACD έχει οριζοντιοποιηθεί και βρίσκεται με ακρίβεια στο μηδενικό επίπεδο».

Να προσεχθεί πως για το δεύτερο διάγραμμα (όπως εμφανίζεται το εβδομαδιαίο)
…οι τιμές παραμένουν εντός των στενών λωρίδων bollinger, πάνω από το μακροχρόνιο επίπεδο στήριξης των 1466 μονάδων και με ελαφρά καθοδική κλίση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v