Τα μυστικά της τελωνειακής ένωσης και το Brexit

Το κρίσιμο δίλημμα που καλείται να απαντήσει η Μεγάλη Βρετανία στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Γιατί είναι σημαντική η τελωνειακή ένωση και ποιες είναι οι παρενέργειες της μη συμμετοχής.

Πως λειτουργεί η τελωνειακή ένωση περιγράφει το παραπάνω video σε μια κρίσιμη περίοδο που η Μεγάλη Βρετανία διαπραγματεύεται την επόμενη ημέρα στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Όπως σημειώνεται η εμπορική συμφωνία οδηγεί σε κοινούς δασμούς στα αγαθά που εισάγονται στη Ενωση. Εν συνεχεία όμως αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των επιμέρους χωρών. Αυτή είναι και μια βασική διαφορά με μια περιοχή ελεύθερου εμπορίου ότι τα κράτη που μετέχουν θέτουν τους δικούς φόρους στα αγαθά που εισάγουν.

Στην τελωνειακή ένωση μετέχουν και τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Γι’ αυτό και το θέμα είναι κρίσιμο. Πολλοί οπαδοί του Brexit πιστεύουν ότι θα πρέπει η χώρα να φύγει από την τελωνειακή ένωση για να έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί ελεύθερα εμπορικές συμφωνίες.

Οι επικριτές λένε ότι έτσι θα διαταραχθεί το εμπόριο και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ θα γίνει αδύνατο να αποφευχθούν «σκληρά σύνορα» μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.


Copyright The Financial Times Limited 2017. All rights reserved.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus