Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Μεταξύ 2,4 – 2,7 ευρώ ορίσθηκε το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής της Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ (Audio Visual) για την εισαγωγή των τίτλων στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Audio Visual: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Μεταξύ 2,4 – 2,7 ευρώ ορίσθηκε το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής της Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ (Audio Visual) για την εισαγωγή των τίτλων στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι αιτήσεις εγγραφής στη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς θα πραγματοποιούνται μεταξύ 23-27 Ιουνίου, ενώ κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εταιρία θα διαθέσει 4.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,7 ευρώ. Από τις παραπάνω 4.050.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αποτελούν νέες μετοχές, ενώ οι 450.000 αφορούν υφιστάμενες μετοχές.

Εξάλλου, ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, ενώ ανάλογο ποσοστό (30%) θα διατεθεί για την ικανοποίηση φυσικών νομικών προσώπων που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές.

Με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία θα συμμετάσχει κατά 8 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Ster Cinemas. Παράλληλα θα διαθέσει 5,2 εκατ. ευρώ για το νέο multiplex που προγραμματίζει να λειτουργήσει η εταιρία στη Θεσσαλονίκη.

Ποσό 4,2 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του 42% των μετοχών της εταιρίας Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα.

Σε ό,τι αφορά τους επενδυτικούς κινδύνους, όπως τονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας αφορούν, μεταξύ άλλων, την εξάρτηση από τους κύριους μετόχους αλλά και τους πελάτες.

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι αφορούν επίσης την εξάρτηση από τους προμηθευτές και τη μη ανανέωση της συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού. Αφορούν ακόμα τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό σε ενοποιημένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, κατά τη χρήση του 2004 οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν στα 9,85 εκατ. ευρώ, από 1,25 εκατ. ευρώ το 2003.

Μετά την αύξηση και τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών η εταιρία Stoneman Holdings θα συμμετάσχει κατά 35,44% στην Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ. Ποσοστό 34,19% θα διαθέτει η Charonia Holdings, ενώ το επενδυτικό κοινό θα διαθέτει το 27,34% της εταιρίας.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο εταιρίες είναι συμφερόντων των κ. Νικόλαου και Θεόδωρου Βαρδινογιάννη.

Η Charonia Holdings δηλώνει ότι για τους πρώτους δώδεκα μήνες μετά την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ δεν θα προβεί σε πωλήσεις μετοχών. Αντίστοιχα, η Stoneman Ηoldings δηλώνει ότι για τους πρώτους δώδεκα μήνες μετά την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας δεν θα προβεί σε πωλήσεις μετοχών.

Το 2004 τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 4,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,06 εκατ. ευρώ το 2003. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 36,02 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 31,34 εκατ. ευρώ το 2003. Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας ”συνέβαλε” κατά 24,736 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η παροχή υπηρεσιών με 7,228 εκατ. ευρώ.

Η Audio Visual ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1982 και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής κινηματογραφικών εταιριών για αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το αντικείμενο της Audio Visual περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση τίτλων ταινιών, αλλά και αναπαραγωγή, εισαγωγή και διάθεση τίτλων DVD. Παράλληλα παράγει ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις και μικρά τηλεοπτικά προγράμματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v