Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μερίσματα 2006: Το χρυσό... μαξιλάρι!

Όταν επικρατεί αβεβαιότητα για την ”επόμενη μέρα” του Γενικού Δείκτη, το επενδυτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στο πεδίο των μερισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η μερισματική απόδοση των ελληνικών εταιριών, στο 2,61% το 2006 με εκτιμήσεις για υψηλότερη απόδοση το 2007-8 προσδίδει ελκυστικότητα αλλά και αμυντικό χαρακτήρα στις μετοχές. Οι μερισματικές αποδόσεις της ελληνικής αγοράς ανά κλάδο και οι ”πρωταθλητές” του 2006.

Μερίσματα 2006: Το χρυσό... μαξιλάρι!
του Γιώργου Α. Σαββάκη

*** Ο σχετικός πίνακας με τα μερίσματα του 2006 δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη: ”Συνοδευτικό Υλικό”.

Όταν η αγορά κινείται πλάγια, ή έστω όταν επικρατεί αβεβαιότητα για την ”επόμενη μέρα” του Γενικού Δείκτη, το επενδυτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στο πεδίο των μερισμάτων.

Και όσο μεγαλύτερες και περισσότερο διατηρήσιμες προβλέπεται να είναι οι μερισματικές αποδόσεις, τόσο ασφαλέστερες θεωρούνται οι μετοχικές τοποθετήσεις.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, πολλοί επενδυτές αναζητούν την ασφάλεια των μερισμάτων και το θετικό είναι ότι η μερισματική απόδοση της Σοφοκλέους:

* Συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης.

* Υπερβαίνει κατά πολύ τις αποδόσεις των καταθέσεων ταμιευτηρίου και σε πολλές περιπτώσεις μετοχών είναι ανώτερη ακόμη και από τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων (3,6% καθαρό).

* Έχει ανοδική τάση λόγω και των θετικών προβλέψεων των αναλυτών για τις κερδοφορίες των εισηγμένων ομίλων κατά τη διετία 2007 - 2008.

Για το 2006 οι εισηγμένες θα μοιράσουν στους ”πιστούς” τους 4,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή μερισμάτων, γεγονός που τοποθετεί τη μέση μερισματική απόδοση της αγοράς κοντά στο 3%, ενώ στο παραπάνω μέγεθος δεν υπολογίζονται οι επιστροφές κεφαλαίων που έχουν λάβει χώρα.

Ο λόγος που τα μερίσματα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στην αξιολόγηση μιας εταιρείας είναι ότι εξασφαλίζουν ή δημιουργούν στους μετόχους την πεποίθηση ότι σε μια πιθανή πτώση της αγοράς, ένα μέρος των απωλειών θα καλυφθεί από αυτά.

Παράλληλα, οι μετοχές με σταθερή πληρωμή μερίσματος είθισται να ανήκουν σε εταιρείες με σταθερούς ρυθμούς ανόδου των επιδόσεών τους, γεγονός που τις καθιστά αμυντικότερες επιλογές σε σχέση με τις εταιρείες που βρίσκονται σε φάση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και τα κέρδη τους δύνανται να εμφανίζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από έτος σε έτος.

Ωστόσο, χρειάζεται πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υψηλή μερισματική απόδοση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε επενδυτική ευκαιρία, αφού θα πρέπει να συνεξετάζονται και άλλα στοιχεία, όπως οι προοπτικές, η συνέπεια στην πληρωμή των μερισμάτων και άλλα.

Η αγορά

Το 2006 στη σχετική λίστα των μερισμάτων, όπως αυτή απεικονίζεται από την Πήγασος Χρηματιστηριακή, η πλειονότητα των εταιρειών εμφανίζει μερισματική απόδοση άνω του 2,50%, βάσει των τιμών κλεισίματος της 5ης Απριλίου, ενώ συνολικά 163 εταιρείες προχώρησαν ή θα προχωρήσουν σε αποκοπή μερίσματος στις επόμενες ημέρες.

Η ελληνική αγορά, συγκρινόμενη με τις σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, για το 2006 κινείται στο πάνω εύρος σε όρους μερισματικών αποδόσεων και το γεγονός αυτό μπορεί να προσδώσει στις ελληνικές μετοχές ένα χαρακτηριστικό άμυνας αλλά και ελκυστικότητας.

Η μέση μερισματική απόδοση της ελληνικής αγοράς για το 2006 υπολογίζεται στο 2,61% και βρίσκεται σε αρμονία με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το γεγονός ότι η αύξηση των κερδών για την εγχώρια αγορά μετοχών ήταν υψηλή τη συγκεκριμένη χρονιά και ότι προβλέπεται να εξακολουθήσει με ικανοποιητικούς ρυθμούς και φέτος λειτουργεί ενισχυτικά ως προς τη συνέχεια πληρωμής των μερισμάτων και στο μέλλον.

Βάσει των προβλέψεων, η εικόνα για φέτος και για το 2008 θα ενισχυθεί σημαντικά σε επίπεδο μερισματικής απολαβής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FactSet για το 2007, η μέση μερισματική απόδοση προβλέπεται στο 3,16%, ακόμα και για τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ για το επόμενο έτος γίνεται λόγος για 3,76%.

Η υψηλή πρόβλεψη για τη μερισματική απόδοση συνδυάζεται με εντυπωσιακή πρόβλεψη για την αύξηση της κερδοφορίας, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα επαλήθευσης των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Από τα πεπραγμένα του 2006, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες διαθέτουν μερισματική απόδοση άνω του 3%, ενώ 25 εταιρείες διαθέτουν ιστορική πλέον μερισματική απόδοση της τάξεως του 5%. Συνολικά 57 εταιρείες εμφανίζουν μερισματική απόδοση ανώτερη του 3%, ενώ 14 άνω του 6% και αυτό αποτελεί ένα πρώτης τάξεως δείγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει το 2007 για την ευρύτερη αγορά.

Η πρώτη δεκάδα μετοχών με τις έως τώρα υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις μάλλον δεν ξαφνιάζει τους επενδυτές, παρόλο που απουσιάζουν τα ”ονόματα” του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αφού ”φαίνεται” να επανέρχονται δυναμικά οι μετοχές των επενδυτικών εταιρειών.

Η λίστα του top 10 αποτελείται από τις μετοχές των εταιρειών Marfin Investment Group, Ωμέγα, Ανδρομέδα, Global, Altius, Μοτοδυναμική, Vivartia, Δίας και Αιολική.

Οι ”πρωταθλητές”

Η ”πρωταθλήτρια” των αποδόσεων είναι η μετοχή της MIG αφού η μερισματική της απόδοση βρίσκεται στο 9,61%, με το απόλυτο μέγεθος του μερίσματος να ανέρχεται σε 4,41 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστροφή κεφαλαίου. Αν υπολογιστεί και η απόδοση της μετοχής στο ταμπλό, η συνολική απόδοση του 2006 είναι άνω του 150%.

Στη σχετική λίστα, η δεύτερη σε επίδοση μετοχή είναι αυτή της εταιρείας Ωμέγα ΑΕΕΧ, αλλά πρώτη μεταξύ των επενδυτικών εταιρειών, με απόδοση της τάξεως του 8,47% και μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Ταυτόχρονα, η απόδοση της μετοχής το 2006 διαμορφώθηκε στο 30,1%, οπότε η σωρευτική απόδοση προσέγγισε το 40%.

Ωστόσο, είναι σαφές για τις επενδυτικές εταιρείες ότι το μέρισμα της εκάστοτε χρήσης εξαρτάται από την πορεία της μετοχικής αγοράς, οπότε αυτές δύνανται να εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις στις πληρωμές τους από έτος σε έτος.

Στη συνέχεια του πίνακα η μετοχή της Ανδρομέδα ΑΕΕΧ εμφανίζει μερισματική απόδοση 8,33%, με μέρισμα για τη χρήση το 0,25 ευρώ, αλλά με μηδενική απόδοση στο ταμπλό. Πολύ υψηλά βρίσκονται και οι επενδυτικές εταιρείες Global και Altius, με μερισματικές αποδόσεις ανώτερες του 7%, ωστόσο για την πρώτη η συνολική απόδοση ”ψαλιδίζεται” από την αρνητική απόδοση στο ταμπλό στη διάρκεια του 2006.

Η Μοτοδυναμική, για δεύτερη συνεχόμενη χρήση, είναι μία από τις εταιρείες με τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις και βρίσκεται πρώτη μεταξύ των αμιγώς εμπορικών εταιρειών, με απόδοση 7,29% και το μέρισμα για τη χρήση του 2006 να είναι 0,42 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,40 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Η επόμενη εμπορική εταιρεία είναι η Vivartia, με μερισματική απόδοση 7,15% και μέρισμα ανά μετοχή 1,25 ευρώ, το οποίο ωστόσο περιλαμβάνει και κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Για το 2006, ΟΠΑΠ και Motor Oil θα διατηρήσουν τα σκήπτρα τους για τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η πρώτη εμφανίζει μερισματική απόδοση 5,56% και η δεύτερη 5,48%, ενώ και για τα ΚΑΕ το μέρισμα προβλέπεται σε 0,66 ευρώ ανά μετοχή και μερισματική απόδοση 4,37%.

Από τις τραπεζικές μετοχές του FTSE/ASE-20, η μετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εμφανίζει την υψηλότερη μερισματική απόδοση με 3,32% και ακολουθεί η Alpha Bank με 3,28% και μέρισμα της τάξεως του 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

Βέβαια, και στη Eurobank η μερισματική απόδοση κινείται πάνω από 3% και το απόλυτο μέγεθος του μερίσματος βρίσκεται στο 0,92 ευρώ ανά μετοχή. Κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς κινούνται η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η ΑTEbank, ενώ η Εμπορική Τράπεζα δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2006.

Οι κλάδοι

Σε επίπεδο κλαδικών δεικτών, ο τραπεζικός δείκτης εμφανίζει μερισματική απόδοση 2,66%, ενώ πρώτη με διαφορά σε απόδοση είναι η Marfin Popular Bank με απόδοση 3,82% και μέρισμα χρήσης 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Για τις επενδυτικές εταιρείες, η μέση απόδοση προσεγγίζει το 6,67%, ενώ για τον κλάδο συμμετοχών η μερισματική απόδοση είναι αισθητά ανώτερη από τον μέσο όρο της αγοράς στο 3,54%.

Από τον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών, οι μετοχές της Betanet και του Ηρακλή ξεχωρίζουν με αποδόσεις 5,75% και 5,64%, ενώ στην περίπτωση του Ηρακλή, η εταιρεία διένειμε ως μέρισμα ποσό ανώτερο από τα καθαρά κέρδη της χρήσης (λόγω της άνετης ρευστότητας και του θετικού της cash flow).

Από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου ξεχωρίζει η Βάρδας με απόδοση 6,64%, ενώ οι εταιρείες Medicon, Π. Πετρόπουλος και Βογιατζόγλου εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές μερισματικές αποδόσεις άνω του 6,50%.

* Αναδημοσίευση από το φύλλο 473 της εφημερίδας ”ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ”, 13-17/4/2007.

*** Ο σχετικός πίνακας με τα μερίσματα του 2006 δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη: ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v