ΕΛΠΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Γεώργιος Δημόγιωργας, Ανώτερος Διευθυντής, σύμφωνα με τις από 05/04/2019 γνωστοποιήσεις συναλλαγών του προς την Εταιρεία, προέβη στις 02/04/2019, 03/04/2019 και 04/04/2019 αντίστοιχα, σε πωλήσεις συνολικά 5.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας με συνολική αξία €42.487,76.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v