Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Μετοχικές μεταβολές

Η Εταιρία Centric Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 30.7.2019 σχετικής ενημέρωσης της εταιρίας «Adion Enterprises Limited», ότι στις 26.7.2019, και έπειτα από διάθεση μετοχών της Εταιρίας, το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της (επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), μηδενίστηκε.

Προ της συναλλαγής το ποσοστό της «Adion Enterprises Limited» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 16,33% (ήτοι 16.511.543 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου).

Επιπλέον η Centric γνωστοποιεί, κατόπιν της από 30.7.2019 ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «J&E Investments Limited » ότι η τελευταία απέκτησε στις 26.7.2019 μετοχές της Εταιρίας, διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της (επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), σε 26,30% (ήτοι 26.596.548 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου).

Προ της συναλλαγής το ποσοστό της «J&E Investments Limited » στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 9,97% (ήτοι 10.085.005 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v