ΑΛΟΥΜΥΛ: Παράταση standstill agreement

Θεσσαλονίκη, 10.10.2019

ΠΡΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων

ΘΕΜΑ: Παράταση Standstill Agreement

H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει την παράταση της ισχύουσας συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες μέχρι την 12.12.2019, της καταληκτικής ημερομηνίας των δανειακών συμβάσεων μετατιθέμενης κατά την ημερομηνία λήξης του standstill agreement.

Η ως άνω παράταση χορηγήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η προφορική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v