Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Ανακοίνωση για αλλαγή επωνυμίας

Ανακοίνωση περί μεταβολής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 11.09.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Prodea Investments». Η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «PRODEA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SOCIETE ANONYME».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. 98162/01-10-2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 17.10.2019 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 22.10.2019, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Prodea Investments».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3340097, κα Θηρεσία Μεσσάρη).

Αθήνα, 18.10.2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v