Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 15.11.2019 ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσής της με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε. με απορρόφησή τους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 από σήμερα, 27/11/2019, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας στην Λ. Αθηνών 112, 10442, Αθήνα, όπου και η έδρα αμφοτέρων των απορροφώμενων εταιριών τα εξής έγγραφα: (i) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., (ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Ιπποδρομίες Α.Ε. (iii) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και της Ιπποδρομίες Α.Ε. των (3) τελευταίων ετών, και (iv) οι λογιστικές καταστάσεις – ισολογισμοί μετασχηματισμού των ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε.  που έχουν συνταχθεί με ημερομηνία 30.09.2019.


Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

 

Αθήνα, 27.11.2019

OΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v