Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος από το νόμιμο ελεγκτή για τη χρήση 2018 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v