Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρια καμπανάκια από ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κρούει το κώδωνα του κινδύνου για τα ρυθμισμένα δάνεια που «κοκκινίζουν». Ζητά πιο επιθετικές ρυθμίσεις με μείωση επιτοκίου και διαχωρισμό του δανείου. Καταγράφει περιορισμένες εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων.

Τρια καμπανάκια από ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

Μια σειρά από ανησυχίες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκφράζει η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος μέσα από την ενδιάμεση έκθεση της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος παρατηρεί ότι στην πλειονότητα των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων επιλέγεται από τις τράπεζες η λύση της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής και σπανιότερα της μείωσης του επιτοκίου και του διαχωρισμού του υπολοίπου οφειλής. Βέβαια, η ΤτΕ κρίνει θετικό το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις που δίνουν οι τράπεζες είναι πλέον μακροπρόθεσμου και όχι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Ανησυχητικά, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, υψηλό παραμένει το ποσοστό των δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αλλά εμφάνισαν και πάλι καθυστέρηση μετά τη συνομολόγηση της ρύθμισης. Επίσης, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά τις βελτιώσεις στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, οι εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης (δηλαδή μέσω είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, αναδιαρθρώσεων δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ.) παραμένουν πολύ περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται ακόμη καθαρές ροές νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κι άλλα μέτρα

Πέραν της εφαρμογής του σχεδίου “Ηρακλής”, θα πρέπει, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, να εξεταστούν και άλλα σχήματα, όπως αυτό που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο, παράλληλα με το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC). Ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση είναι επίσης ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των καθεστώτων αφερεγγυότητας και πτώχευσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Τα NPLs σε αριθμούς

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs) ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 σε 71,2 δισεκ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,6 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018 και κατά περίπου 36 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο NPEs. Η υποχώρηση του αποθέματος των NPEs το εννεάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις και διαγραφές.

Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε το Σεπτέμβριο του 2019 σε υψηλό επίπεδο (42,1%). Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των NPEs, η στόχευση είναι ο δείκτης NPEs να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021.

Η εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής”, που στηρίζεται στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (APS), θα συμβάλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού αυτού, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα μέτρα.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v