Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ύστερα από ενημέρωση του μετόχου της Αστερίου Καντώνια του Ιωάννη γνωστοποιεί ότι την 9/12/2019 ο ανωτέρω μέτοχος πραγματοποίησε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών (800 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 734,96 € και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων δεν μεταβλήθηκε παραμένει στο 2,19%.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v