TRASTOR: Διευκρινίσεις για WRED

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής «η Εταιρεία», διευκρινίζει τα εξής: Η εταιρεία WRED LLC, νέος μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 56,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποκατέστησε πλήρως τον προηγούμενο μέτοχο, Wert Red S.à.r.l., ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο («ΜΟΔ»), την έκδοση του οποίου αποφάσισε η Εταιρεία με την από 29/10/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, συνεπώς, προτίθεται να καλύψει πλήρως το σύνολο των ομολογιών, εκάστης σειράς και επιμέρους έκδοσης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΜΟΔ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v