Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

Κηφισιά, 16 Ιανουαρίου 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρ. 32 παρ. α) η ανώνυμη αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να υποβάλει προσφορά στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (κλειστή διαδικασία) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που προκηρύσσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας χρήσης υποστέγου για τις ανάγκες συντήρησης των αεροσκαφών της ΥΠΑ/ΜΠΜ στον Δ.Α.Α., σύμφωνα με την ΑΠ Κ.Γ./Δ11/Ε/50009/10.12.2019, οικονομικού προϋπολογισμού 144.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v