Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Οικονομικό ημερολόγιο 2020

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019, που συντάσσονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 

Επίσης, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.
 

Η ενημέρωση αναλυτών/ δημοσιογράφων/μετόχων του εξωτερικού θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 και ώρα 17:00. Ο τρόπος και οι οδηγίες επικοινωνίας θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι - Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 Μαίου 2020.
 

H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2019 ορίζεται η Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 (*).
 

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 (Record Date) (*).
 

Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 (*).
 

Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 

 

(*) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v