Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ανταλλαγή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Αθήνα, 22/01/2020

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) συμφώνησαν στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ. Οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:

Υφιστάμενα ΟΕΔ

ISIN

Επιτόκιο

Λήξη

Ονομαστική Αξία

Ποσό διακανονισμού

GR0112009718

2.9%

20/3/2023

250.250.000

270.620.350

GR0116007924

3.25%

20/3/2025

964.000.000

1.091.633.600

GR0118018663

3.55%

20/3/2026

2.100.000.000

2.439.570.000

Σύνολο

 

 

3.314.250.000

3.801.823.950

Νέο ΟΕΔ

ISIN

Έκδοση

Λήξη

Ονομαστική Αξία

Τιμή Έκδοσης

Ονομαστικό Επιτόκιο

GR0138016820

21/1/2020

20/3/2050

3.314.250.000

114,7114415026

3,25%

 

Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020. Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.

Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v