Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οικονομικό ημερολόγιο 2020

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (η «Εταιρία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2019 : Παρασκευή  20.03.2020

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Δευτέρα 18.05.2020, 15.00, Αίγλη Ζαππείου

 

Η Εταιρία δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v