ΕΛΠΕ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2020, ως εξής: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2020 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2019 Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 (*μετά από την 19η Ιουνίου 2020, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμμετέχει. *πριν από την λήξη, στις 17 Ιουλίου 2020, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap) Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2019 Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2019 Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2 ου τριμήνου 2020 Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2020 Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2020 Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2020 Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

* Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v