Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Κηφισιά, 17 Μαρτίου 2020

 

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2019 και ανάρτηση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.aegeanair.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019: Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 (τηλεδιάσκεψη στις 16:00 ώρα Ελλάδος)

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v