Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 καιτο άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ανώτερος Διευθυντής, σύμφωνα με την από 13/03/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, απέκτησε την 12/03/2020, 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €9.827.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v