Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 το οποίο έχει ως εξής:- Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020.- Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr).- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v