Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intertech: Ενημέρωση για covid 19

Η εταιρία Intertech S.A ανακοίνωσε ενημερώνει το ευρύ επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας του COVID-19, ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ως εκ τούτου αποφάσισε να λάβει μέτρα με κύριο σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της πανδημίας.

Συγκεκριμένα η εταιρία λόγω της αβεβαιότητας που ανακύπτει στο οικονομικό περιβάλλον από την πανδημία , αποφάσισε να θέσει σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρος των εργαζομένων της μέχρι τα μέσα Μαΐου και επιπλέον να θέσει σε εκ περιτροπής εργασία το υπόλοιπο των εργαζομένων μέχρι το τέλος Απριλίου. Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρίας με επαρκές προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα συνεχίζει να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη προς το δίκτυο συνεργατών της καθώς επίσης και στους τελικούς πελάτες της.

Επιπλέον η εταιρία μετά από συνεννόηση με τον βασικότερο της προμηθευτή, εξασφάλισε επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής αυτού καθώς επίσης και αναβολή προγραμματισμένων παραλαβών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητά της το άμεσο χρονικό διάστημα.

Η εταιρία κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 16%, ποσοστό που όμως διακυβεύεται στους επόμενους μήνες λόγω των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας στην οικονομία .

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, με μια κατά το δυνατό ασφαλέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v