Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΝΑΚΑΜ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η  εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, το οποίο έχει ως εξής :

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του έτους 2019 – Ισολογισμός 31.12.2019  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  10 Σεπτεμβρίου 2020.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του  εξαμήνου του έτους 2020 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της εταιρίας, δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος για την χρήση 2019 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το κλείσιμο των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημέρα των αντίστοιχων ημερομηνιών και θα δημοσιεύονται στον Τύπο την επόμενη μετά από την ανακοίνωσή τους.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v