ΕΥΔΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 14/4/2020, ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αναστάσιος Τόσιος, προέβη στις 14/4/2020 σε αγορά 1.000 μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.733,42 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v