ΕΛΤΟΝ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου (ορθή επανάληψη)

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2020 που είχε ανακοινωθεί στις 22/04/2020, ως εξής :


- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.elton.gr), την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020.


Αυλώνα Αττικής, 23 Απριλίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v