Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 21/04/2020 η κα Παρασκευή Ζαχαριάδου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ πραγματοποίησε αγορά 5.800 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 3.812,21 ευρώ και την Τετάρτη 22/04/2020 πραγματοποίησε αγορά 2.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 1.671,01 ευρώ ενώ την Τρίτη 21/04/2020 ο κ. Δημήτριος Κωνσταντούλας μέλος του Δ.Σ . πραγματοποίησε πώληση 14.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.240,10 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v