Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΕΛΙΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2019 και των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2019, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.Karelia.gr): Πέμπτη 30 Απριλίου 2020. Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020. Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2019: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2019 (record-date): Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v