Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 135 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,456 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 61,56 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 27ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 240 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4758 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 114,20 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 140 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,488 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 68,32 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 1.515 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5154 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 780,85 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v