Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής:

Παρασκευή 22/05/2020: Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Τρίτη 16/06/2020: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Παρασκευή 03/07/2020: Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2019.

Δευτέρα 06/07/2020: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019 (record date).

Παρασκευή 10/07/2020: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019. Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v