ΕΛΠΕ: Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ (65%) και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (35%), ότι η Α’ φάση της προεπιλογής των υποψηφίων επενδυτών ολοκληρώθηκε. Μετά από αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, τα παρακάτω έξι (6) επενδυτικά σχήματα προεπελέγησαν για να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού:

1. EP INVESTMENT ADVISORS

2. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)

3. ITALGAS SpA

4. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)

5. MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS)

6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v