Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε η με αριθμό 69/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου (Εκούσια Δικαιοδοσία) με την οποία απερρίφθη εξ’ ολοκλήρου η από 03.06.2019 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΜΕ/151/2019 αγωγή του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη κατά ημών, με την οποία ζητούσε να κηρυχθούν άκυρες οι αποφάσεις της από 26.06.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v