ΙΚΤΙΝΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2020:

Πέμπτη 11.06.2020: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους

Πέμπτη 25.06.2020 : Ετήσια Ενημέρωση αναλυτών

Παρασκευή 03.07.2020 : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.

Για οποιαδήποτε αλλαγή η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v