Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

15.06.2020

12.06.2020

Πώληση

3.204

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.680,85

2

16.06.2020

15.06.2020

Πώληση

280

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

925,37

3

17.06.2020

16.06.2020

Πώληση

376

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.274,94

4

17.06.2020

16.06.2020

Αγορά

386

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.339,05

5

17.06.2020

16.06.2020

Αγορά

8

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.754,40

6

17.06.2020

16.06.2020

Αγορά

25

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

8.575,00

7

17.06.2020

16.06.2020

Πώληση

8

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.752,00

8

17.06.2020

16.06.2020

Πώληση

25

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

8.648,50

 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v