Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Aίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
στις 17 Ιουνίου 2020 κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 του
Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αίτηση κατατέθηκε με την
συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων
Schuldschein της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής
διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων. Tην 24η
Ιουνίου 2020 συζητείται αίτημα της Εταιρείας
για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v