Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών

Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σε συνέχεια της πρηγούμενης από 22.05.2020 ανακοίνωσής της,
επιθυμεί να ενημερώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά
στοιχεία των θυγατρικών της εταιριών για τις χρήσεις 2016-2019 βρίσκονται ευκρινώς αναρτημένα
στον ιστότοπο της εταιρίας μας https://www.plastikakritis.com/gr/financial-information.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v