Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΒΑΞ: Οικονομικό ημερολόγιοΗ ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

 

η ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης του 2019 θα είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου, 2020.
η ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 Ιουλίου, 2020.
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου, 2020.
 το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μή καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2019.
 

Για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

 

Μαρούσι, 29 Ιουνίου  2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v