Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΕΚΕ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2020 και των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2020 που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.president.gr) : Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσης 2019 : Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020.

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2020 (record-date): Τρίτη 11 Αυγούστου 2020.

Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v