ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Μετοχές και δικαιώματα ψήφου

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 08.07.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.07.2020, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι 25.118.410 κοινές ονομαστικές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 25.118.410 ψήφους.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v