Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Η ΓΕΚΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε., τροποποιει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.
Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσης 2019 : Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.
Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2020 (record-date): Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020.


Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v