Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020(*)- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, 4.1.3.2. και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλεί εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 μεταθέτοντας την ημερομηνία, η οποία είχε αρχικά οριστεί για την 4η Αυγούστου 2020, για διαδικαστικούς λόγους και λαμβάνοντας υπόψη την δημοσίευση του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ ΑΆ 136/17.07.2020).

Η Πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα ανωτέρω θα δημοσιευθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού

ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Αθήναι, 24 Ιουλίου 2020

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020(*)- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, 4.1.3.2. και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλεί εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 μεταθέτοντας την ημερομηνία, η οποία είχε αρχικά οριστεί για την 4η Αυγούστου 2020, για διαδικαστικούς λόγους και λαμβάνοντας υπόψη την δημοσίευση του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ ΑΆ 136/17.07.2020).

Η Πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα ανωτέρω θα δημοσιευθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού

ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v