Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS COMPANY: Ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, σχετικά με την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και επιστροφή του με μετρητά στους Μετόχους & αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ & ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v