Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, επικαιροποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, ως ακολούθως:
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εξαμήνου 2020: Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα
το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v