Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει σε συνέχεια της από 07/09/2020 ενημέρωσης της ότι το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ Δημήτριος Κατραβάς πραγματοποίησε συναλλαγές επί των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 19.775 αγορές και 22.290 πωλήσεις συνεπεία των οποίων το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ,έχει διαμορφωθεί σε 0,47% κατέχοντας 40.385 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v