Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PASAL: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η PASAL DEVELOPMENT S.A. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 που διενεργήθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

Φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για την χρήση 2019, έλαβαν επίσης οι θυγατρικές της εταιρείας ΕΜΕΛ Α.Ε. και ARVEN A.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v