Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Οικονομικό ημερολόγιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» (η Εταιρεία), αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής, ποσού (μικτό) ευρώ 0,30 ανά μετοχή:
• Ημερομηνία αποκοπής χρηματικής διανομής: 04.12.2020
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων χρηματικής διανομής (record date): 07.12.2020.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής χρηματικής διανομής: 10.12.2020. Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v